One thought on “گفتمان و ترجمه”

  1. مؤلف این کتاب که خود سال‌ها دستی در ترجمه و ویرایش ترجمه داشته، بر نکته‌ای اساسی دراین‌باب انگشت می‌نهد. در یکی‌دو فصل آغازین این کتاب، به نقش گفت‌مان و عناصر گفت‌مانی در فرآیند انتقال پیام پرداخته می‌شود و سازِکار این پیام‌رسانی در بستر و زمینه‌ای که گفت‌مان‌ها فراهم [...]

  2. فکر می کنم هر مترجمی باید حداقل یک بار (!) این کتاب رو بخونه.

  3. عالی بود. واجبه همه افرادی که ترجمه می‌کنند، این کتاب رو بخونند.

  4. گفتمان و ترجمه در درجه اول به شناساندن واحد گفتمان به عنوان واحدی دیگر از واحدهای مرسوم زبانی پرداخته و پس از آن تمرکز خود را بر روی تقابل میان دو موضوع "امانتداری به اصل متن " و "لزوم ایجاد تعدیلات در فرایند ترجمه" میگذارد. از اینرو این کتاب را به همه کسانی که قصد دست زدن به امر خ [...]

  5. برای ده سال قبل کتاب خوبی بوده، و خب، البته نمونه‌های بومی خوبی هم در متن کتاب آورده شده، اما الان دیگه مطلب تازه‌ای نداره و صرفن تکرار مکرراته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *