Baba Hakkı

Baba Hakk Be ikta tak m n n bir bora gibi kar kaleyi allak bullak ederek sarst nemli bir ma ta Hakk b t n oyuncular ard na takm s r kl yordu O da ne Hakk yere d yor Bu o g ne kadar g r lm bir olay de ildi H

 • Title: Baba Hakkı
 • Author: Rıdvan Akar Sevecen Tunç
 • ISBN: 9789751038432
 • Page: 135
 • Format: Paperback
 • Be ikta tak m n n bir bora gibi kar kaleyi allak bullak ederek sarst nemli bir ma ta, Hakk b t n oyuncular ard na takm , s r kl yordu O da ne Hakk yere d yor Bu, o g ne kadar g r lm bir olay de ildi Hakk n n dizi s yr lm ve kan ak yor Tent rdiyot s rmek ve yaray ba lamak i in e ilenlerin g rd ey ise hayret vericiydi G r len o ki, Hakk n n kaBe ikta tak m n n bir bora gibi kar kaleyi allak bullak ederek sarst nemli bir ma ta, Hakk b t n oyuncular ard na takm , s r kl yordu O da ne Hakk yere d yor Bu, o g ne kadar g r lm bir olay de ildi Hakk n n dizi s yr lm ve kan ak yor Tent rdiyot s rmek ve yaray ba lamak i in e ilenlerin g rd ey ise hayret vericiydi G r len o ki, Hakk n n kan k rm z de ildi Bu a lacak bir durumdu, Hakk n n kan siyah beyaz ak yordu Hakk Yeten nce futbolcusu, sonra kaptan , ba kan hatta ilk onursal ba kan oldu u Be ikta n ayn zamanda kurumsal kimli inin de mimarlar ndan biriydi.R dvan Akar ve Sevecen Tun un bir belgesel tad nda kitaba aktard Baba Hakk efsanesini okurken, onun sadece Be ikta camias na de il, T rk futboluna katt klar n da yeniden hat rlayaca z Baba Hakk ile ilgili efsanelerden sadece biri olarak yukar da anlat lan hik yeye d necek olursak kan hi siyah beyaz akar m G z n g rd bir ift renk, kula n duydu u tek bir ad ise kan da siyah beyaz akabiliyor i te

  One thought on “Baba Hakkı”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *