Yarından da Yakın : Mehmet Akif Ersoy

Yar ndan da Yak n Mehmet Akif Ersoy T rk Edebiyat birka yazar n ya da birka eserin tesinde k k uzak ge mi e dayanan bir derya biliyoruz O ge mi in zerinde y kseliyoruz Okumaya yazmaya merak duyan herkesin s rt n s vazlayan kudretli b

 • Title: Yarından da Yakın : Mehmet Akif Ersoy
 • Author: Semrin Şahin
 • ISBN: null
 • Page: 472
 • Format: None
 • T rk Edebiyat birka yazar n ya da birka eserin tesinde, k k uzak ge mi e dayanan bir derya, biliyoruz O ge mi in zerinde y kseliyoruz Okumaya, yazmaya merak duyan herkesin s rt n s vazlayan kudretli bir edebiyatBize hik yeler veren, bir bak ma hayat m z kuran, kurtaran b y k yazarlar m z, ustalar m z Peki onlar n hayat Kimlik bilgilerinden s z etmiyoruz ansT rk Edebiyat birka yazar n ya da birka eserin tesinde, k k uzak ge mi e dayanan bir derya, biliyoruz O ge mi in zerinde y kseliyoruz Okumaya, yazmaya merak duyan herkesin s rt n s vazlayan kudretli bir edebiyatBize hik yeler veren, bir bak ma hayat m z kuran, kurtaran b y k yazarlar m z, ustalar m z Peki onlar n hayat Kimlik bilgilerinden s z etmiyoruz ansiklopedik bilgiden te, gelgitleri bol, netle me aray nda ama denedik e silikle en bir derin hayal O hayale ne kadar a inay z acaba Yazarlar m z ne kadar biliyoruz Alakarga Yay nlar bug n n yazarlar ndan, d n n ustalar n n hayatlar n hayal etmelerini istedi Han m n iftli i nin yazar Orhan Kemal in b y k romanc l n biliyor olabiliriz ama onu bir roman kahraman olarak hayal ettik mi hi Ya da Hababam S n f n n yazar R fat Ilgaz , milli air Mehmet Akif, yk c l m z n temel ta mer Seyfettin i Her biri b y k bir ser venin ta y c lar olan bu b y k yazarlar n hayatlar n hep bir rnek, masa ba nda dirsek r terek ge mi sanmak, her eyden nce onlar n varolu lar na haks zl k olur.Hayatlar n yazsak roman olur, eh, bu elbette kimin yazd na da ba l Bug n n ok de erli kalemleri, zor bir se imle 40 usta yazar n hayatlar n romanla t rd lar Kimler yok ki Ahmet Hamdi den Yusuf At lgan a, Ya ar Kemal den Fakir Baykurt a, Naz m Hikmet ten Ahmed Arif e, Sabahattin Ali den Sait Faik e, O uz Atay dan Tezer zl ye, Tar k Bu ra dan Peyami Safa ya niceleriYay nevi olarak bu s rece herhangi bir m dahalede bulunmad k tek arzumuz, metnin ger eklere sad k kalmas ama biyografinin s n rl alan ndan da uzak durmas yd Sonu ta ortaya yar na kalaca n umut etti imiz muazzam bir toplam kt Yazarlar m za sayg duru u, edebiyat m za vefa borcu diyelim.Alakarga Yay nlar olarak gurur anlar m zdan biri, destek veren t m yazarlar m za bin te ekk r

  One thought on “Yarından da Yakın : Mehmet Akif Ersoy”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *