barış gazeteciliği el kitabı

bar gazetecili i el kitab Bar a her zamankinden ok ihtiya var bar gazetecili ine de Haber medyas tek ba na sava a neden olmuyor ama ana ak m medya habercili i haber de eri tan m kulland kaynaklar kurgulanma hatta objekti

 • Title: barış gazeteciliği el kitabı
 • Author: Sevda Alankuş
 • ISBN: 9786058551619
 • Page: 452
 • Format: Paperback
 • Bar a her zamankinden ok ihtiya var, bar gazetecili ine de Haber medyas tek ba na sava a neden olmuyor ama, ana ak m medya habercili i, haber de eri tan m , kulland kaynaklar, kurgulanma hatta objektiflik, dengelilik gibi edit ryel de erlerle hayata ge irilme bi imi, en nemlisi dil s ylemiyle sava k k rt c l yap yor Bu al ma 1970 li y llardan itibaren aBar a her zamankinden ok ihtiya var, bar gazetecili ine de Haber medyas tek ba na sava a neden olmuyor ama, ana ak m medya habercili i, haber de eri tan m , kulland kaynaklar, kurgulanma hatta objektiflik, dengelilik gibi edit ryel de erlerle hayata ge irilme bi imi, en nemlisi dil s ylemiyle sava k k rt c l yap yor Bu al ma 1970 li y llardan itibaren alternatif habercili in nas l yap lmas gerekti i konusunda nemli bir teorik ve pratik birikim olu turmaya ba layan bar gazetecili inin mevcut tan m n da geni letecek ekilde, adil bar odakl habercilik i in bir rehber sunuyor Genel ge er habercili in ilke ve kodlar n n yeni bir etik er evesinde tekrardan tan mlanarak hayata ge irilmesi gerekti ini s yl yor Tan t m B lteninden

  One thought on “barış gazeteciliği el kitabı”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *