Atatürk'ün Beraberinde Götürdüğü Hasret: Türkçe İbadet

Atat rk n Beraberinde G t rd Hasret T rk e badet Elinizdeki mevzuumuz ATAT RK n beraberinde g t rd hasret T rk e badet tir Klasik ilahiyat olmay konuyu kucaklaman n art saymad m Tam aksine g rebilme d nebilme ele alabilme h kme ula abilmenin teme

 • Title: Atatürk'ün Beraberinde Götürdüğü Hasret: Türkçe İbadet
 • Author: Cemal Kutay
 • ISBN: 9759888424
 • Page: 396
 • Format: Paperback
 • Elinizdeki mevzuumuz, ATAT RK n beraberinde g t rd hasret T rk e badet tir Klasik ilahiyat olmay , konuyu kucaklaman n art saymad m Tam aksine g rebilme d nebilme ele alabilme h kme ula abilmenin temeli cesaretin h r tarih d ncesinin nimeti olaca na inand m, denedim H km son sat r da sizler vereceksiniz Bir midim de udur 1918 Birinci D nya Harbi galElinizdeki mevzuumuz, ATAT RK n beraberinde g t rd hasret T rk e badet tir Klasik ilahiyat olmay , konuyu kucaklaman n art saymad m Tam aksine g rebilme d nebilme ele alabilme h kme ula abilmenin temeli cesaretin h r tarih d ncesinin nimeti olaca na inand m, denedim H km son sat r da sizler vereceksiniz Bir midim de udur 1918 Birinci D nya Harbi galiblerinin Versay d zeniyle emperyalist egemenliklerine tutsak yapt klar bir b l m esir milletler, T rk kurtulu m cadelesi zaferiyle nas l zg rl k yolu buldularsa, insan m z ana diliyle kulluk hakk na kavu turma eme imizde de, bug n bizim oldu umuz gibi bu haktan yoksun y zmilyonlarca d nya insan n h rriyetlerin en kutsal na ana dilleriyle kullak haklar na yol g stermi olaca z.

  One thought on “Atatürk'ün Beraberinde Götürdüğü Hasret: Türkçe İbadet”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *