Atatürk ve Ulusal Dil

Atat rk ve Ulusal Dil Atat rk y zy llard r de i ik etkilerle benli ini yitirir duruma gelmi bulunan T rk eyi ulusal bir dil yapmay z kaynaklar na dayanarak onu bilin le i leyip g zelli ini ortaya karmay a da uygarl n

 • Title: Atatürk ve Ulusal Dil
 • Author: Şerafettin Turan
 • ISBN: null
 • Page: 312
 • Format: None
 • Atat rk, y zy llard r de i ik etkilerle benli ini yitirir duruma gelmi bulunan T rk eyi ulusal bir dil yapmay , z kaynaklar na dayanarak onu bilin le i leyip g zelli ini ortaya karmay , a da uygarl n gerektirdi i t m kavramlar kar layacak zenginli e ula t rmak ve anlamay ve anla may kolayla t rarak ulusal k lt r m z y celtmeyi ama edinmi tir.Kitapta Atat rk Atat rk, y zy llard r de i ik etkilerle benli ini yitirir duruma gelmi bulunan T rk eyi ulusal bir dil yapmay , z kaynaklar na dayanarak onu bilin le i leyip g zelli ini ortaya karmay , a da uygarl n gerektirdi i t m kavramlar kar layacak zenginli e ula t rmak ve anlamay ve anla may kolayla t rarak ulusal k lt r m z y celtmeyi ama edinmi tir.Kitapta Atat rk n bunlar nas l ger ekle tirdi i ve bu konuda yap lan al malar anlat lmaktad r.

  One thought on “Atatürk ve Ulusal Dil”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *