Obrażenia. Pobici z Polską

Obra enia Pobici z Polsk Laureatka Nagrody Literackiej m Warszawy laureat Paszportu Polityki zdobywczyni Nagrody Gryfia i Nagrody im Teresy Tora skiej zwyci czyni konkursu Grand Press nominowani do najwa niejszych nagr d

 • Title: Obrażenia. Pobici z Polską
 • Author: Magdalena Kicińska Ziemowit Szczerek Małgorzata Rejmer Maciej Wasielewski Mirosław Wlekły Agnieszka Wójcińska Urszula Jabłońska Kaja Puto
 • ISBN: 9788380320
 • Page: 131
 • Format: Hardcover
 • Laureatka Nagrody Literackiej m Warszawy, laureat Paszportu Polityki, zdobywczyni Nagrody Gryfia i Nagrody im Teresy Tora skiej, zwyci czyni konkursu Grand Press, nominowani do najwa niejszych nagr d literackich, autorzy i autorki dobrze przyj tych ksi ek non fiction Nie wierz w podzia na Polsk A, B i C, na jakich nas i innych onych , ale widz z ilu warstw,Laureatka Nagrody Literackiej m Warszawy, laureat Paszportu Polityki, zdobywczyni Nagrody Gryfia i Nagrody im Teresy Tora skiej, zwyci czyni konkursu Grand Press, nominowani do najwa niejszych nagr d literackich, autorzy i autorki dobrze przyj tych ksi ek non fiction Nie wierz w podzia na Polsk A, B i C, na jakich nas i innych onych , ale widz z ilu warstw, kt re czasem ci ko sklei , si ona sk ada Ka dy wybra jeden z takich skrawk w i postanowi przyjrze mu si dok adniej Jako efekt tego podgl dania powsta a antologia reporta u o dzisiejszej Polsce r nej, ale jednej.Wolno s owa nie jest czym oczywistym Ko czy si tam, gdzie zaczyna si sfera ochrony innych os b przed obra aniem, nienawistnym szyderstwem, wykluczeniem, zniewa eniem czy przemoc Gdzie postawi granic Czy mo na j z g ry okre li , kiedy ka dy przypadek jest inny, internet zmienia sposoby komunikowania si , a ludzkich zachowa czy s w nie spos b przewidzie O trudno ciach w wa eniu racji i szukaniu r wnowagi mi dzy wolno ci s owa a interesem publicznym jest ta ksi ka Adam BodnarTa ksi ka powinna dotrze do ka dego domu Do tych, kt rzy boja si i nie rozumiej inno ci po to, by rozproszy obawy, pozna i rozproszy l ki wobec Innego, Obcego Reporta e m wi o Cz owieku, o kt rym, ci yj cy w l ku m wi cierwo, byd o, robale widz c rozwi zanie w likwidacji Ta ksi ka to lustro prawdy o nas samych Przejrzyjmy si w nim i dowiedzmy si czego wi cej o sobie nawzajem Potrzebujemy tego, eby nienawi p yn c z l ku zamieni w mi o i zrozumienie Wszyscy chcieliby my y w lepszym wiecie Janina Ochojska e Polacy s narodem, kt ry uwielbia si obra a to nie nowina Rekolektyw idzie jednak krok dalej, znajduj c nieoczywist przyczyn , dla kt rej oburzenie jest naszym chlebem powszednim Na imi jej l k Micha Olszewski

  One thought on “Obrażenia. Pobici z Polską”

  1. Ziemek z Kają o internetach (fanpejdż Stop islamizacji Europy) i Kicińska o relacji kat--ofiara, o nieuchronności, banalności zła. To teksty, które naprawdę mi się podobały. Resztę odesłałabym do poprawy albo napisania od nowa.

  2. Wszystkie mocne, a niektóre znakomite. Lektura czasem bolesna. Nie wszystko dałem radę przetrawić. Czyta się błyskawicznie.Uwaga: można oberwać.

  3. Mocne reportaże oprócz ostatniego, który mi się nie podobał, bo tematycznie odstaje od pozostałych.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *