Bodo wśród gwiazd

Bodo w r d gwiazd Eugeniusz Bodo by wzorem przedwojennej elegancji szarmanckiego d entelmena W roku og oszono go kr lem mody w od czytelnik w tygodnika Kino otrzyma tytu kr la polskiego ekranu By te pionie

 • Title: Bodo wśród gwiazd
 • Author: Anna Mieszkowska
 • ISBN: 9788365282545
 • Page: 441
 • Format: Paperback
 • Eugeniusz Bodo by wzorem przedwojennej elegancji, szarmanckiego d entelmena W 1928 roku og oszono go kr lem mody , w 1933 od czytelnik w tygodnika Kino otrzyma tytu kr la polskiego ekranu By te pionierem reklamy Jego nazwisko firmowa o nuty, polisy ubezpieczeniowe, garnitury Old England, krawaty Chojnackiego, kapelusze M odkowskiego, buty Kielmana, czekoladkiEugeniusz Bodo by wzorem przedwojennej elegancji, szarmanckiego d entelmena W 1928 roku og oszono go kr lem mody , w 1933 od czytelnik w tygodnika Kino otrzyma tytu kr la polskiego ekranu By te pionierem reklamy Jego nazwisko firmowa o nuty, polisy ubezpieczeniowe, garnitury Old England, krawaty Chojnackiego, kapelusze M odkowskiego, buty Kielmana, czekoladki Wedla, past do z b w, a od wiosny 1939 roku kawiarni Caf Bodo przy Pierackiego 17 w Warszawie obecnie Foksal Dzisiaj pewnie nazwano by go celebryt , a wtedy, jako ulubieniec publiczno ci, cieszy si szacunkiem tak e w r d koleg w artyst w To o nich jest ta ksi ka Zale y mi na utrwaleniu pami ci o tamtych latach, tamtych ludziach Niech przem wi zostawione przez nich dokumenty i listy, scenariusze program w artystycznych i radiowych audycji literackich Niech przypomn bohater w tamtych lat ich fotografie, recenzje z wyst p w, artyku y prasowe Nic w sztuce nie jest tak kr tkotrwa e jak teatr, a w teatrze piosenka , pisze Anna Mieszkowska.Te lata, jak powiedzia Fryderyk J rosy, to by szczyt kabaretu literackiego i drugiego z takimi talentami i w takiej atmosferze nie by o wtedy w ca ej Europie Te wielkie talenty przedstawione w ksi ce to Eugeniusz Bodo, Fryderyk J rosy, Hanka Ordon wna, Stefcia G rska, Zofia Tern , Maria Modzelewska, Konrad Tom i Zula Pogorzelska, Feliks Konarski i Nina Ole ska, Alfred Sch tz, Renata Bogda ska Anders, Gwidon Borucki, Wojciech Wojtecki, Wiktor Budzy ski, Stanis aw Rusza a i Loda Halama, a tak e wszechobecni Marian Hemar, Julian Tuwim, Andrzej W ast i Henryk Wars.Od kilkunastu lat obserwujemy rosn ce zainteresowanie histori kabaretu okresu mi dzywojennego Na temat teatr w rewiowych ukazuj si publikacje naukowe i popularne Tak e liczne biografie artyst w w nich wyst puj cych Wydawane s p yty z dawnymi piosenkami, w oryginalnych i wsp czesnych wykonaniach Powstaj filmy dokumentalne i fabularne, a nawet serial Jakby chciano nadrobi d ugi czas milczenia o tym, co by o wa nego i ciekawego w naszej kulturze rozrywkowej przed wybuchem drugiej wojny wiatowej Bohater w tamtych lat przypominaj fotografie, recenzje z wyst p w, artyku y prasowe, plakaty, ale te listy, dokumenty.

  One thought on “Bodo wśród gwiazd”

  1. Dużo informacji, ale narracja autorki słaba. Czytało się trochę jak nieobrobiony materiał źródłowy. Nieodparte wrażenie, że książka klecona naprędce, by wydać równolegle z emisją serialu telewizyjnego.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *