Şahinlerin Dansı: TÜRKEŞ'in Anıları

ahinlerin Dans T RKE in An lar Kendi penceresinden tarih yorumlamas nas l yap l r diyorsan z Alpaslan T rke in an lar n n kaleme al nd ahinlerin Dans n okumal s n z Kitab n cevap yaz lar k sm na bir a klama g nderen Cel l Bayar n k

 • Title: Şahinlerin Dansı: TÜRKEŞ'in Anıları
 • Author: Hulusi Turgut
 • ISBN: null
 • Page: 335
 • Format: Paperback
 • Kendi penceresinden tarih yorumlamas nas l yap l r diyorsan z Alpaslan T rke in an lar n n kaleme al nd ahinlerin Dans n okumal s n z Kitab n cevap yaz lar k sm na bir a klama g nderen Cel l Bayar n k z Nil fer G rsoy da bu duruma dikkat ekerek, an lar n z tarihe k tutmaktan ok, i inde bulundu unuz durumlar n kendinize g re yorumlar eklinde bir Kendi penceresinden tarih yorumlamas nas l yap l r diyorsan z Alpaslan T rke in an lar n n kaleme al nd ahinlerin Dans n okumal s n z Kitab n cevap yaz lar k sm na bir a klama g nderen Cel l Bayar n k z Nil fer G rsoy da bu duruma dikkat ekerek, an lar n z tarihe k tutmaktan ok, i inde bulundu unuz durumlar n kendinize g re yorumlar eklinde bir yorumda bulunmu zaten Tek adam, tek do ru ve tek aksiyon Kitab n t m n esir alan anlay bu sanki Bir ikinci adam Mesel Numan Esin, Ahmet Er, Ag h Oktay G ner, Nam k Kemal Zeybek vs , bir ikinci do ru eserde kendine yer bulamam B yle bir tektip i anlay esere h kim olsa dahi ki Ba bu un bir kurmay albay ve gerilla uzman oldu u unutulmamal Hul si Turgut un elinin de meyip T rke in konu turuldu u b l mlerde hissetti iniz samimiyet ve duygusall k da yle bir y z n ze arpm yor de il Bu b l mlerde T rke in, tarihi ki ili inden ve misyonundan s yr l p tarih n ndeki sandalyesinde hesap verircesine oturdu u d ncesine kap l yorsunuz T m eksikliklerine ra men eserin m him bir hat rat oldu unu s yleyebilirim, zellikle Ba bu un rt l ekilde verdi i ipu lar n g rebilenler i in Koalisyon ortaklar na Kara Kuvvetleri Komutanl i in Org Kenan Evren i kendisinin nerdi i, ayn Evren in yapt darbede de 4 y l 7 ay 25 g n tutuklu kald n belirtmesi bu ipu lar ndan yaln zca biri Hat rat merakl lar n n 467 sayfal k eseri b kmadan usanmadan okumas l z m zira yazd klar kadar yaz a mad klar da nemli olan birisidir T rke , benden s ylemesi

  One thought on “Şahinlerin Dansı: TÜRKEŞ'in Anıları”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *