Jeden z możliwych światów

Jeden z mo liwych wiat w Filip jest inteligentnym dwudziestolatkiem yj cym w pa stwie rz dzonym przez despotycznego cesarza Pewnego wieczoru ch opak spotyka pod swoim domem nieznajom dziewczyn Zbieg okoliczno ci sprawia e p

 • Title: Jeden z możliwych światów
 • Author: Marcin Dolecki
 • ISBN: 9788389487216
 • Page: 338
 • Format: Paperback
 • Filip jest inteligentnym dwudziestolatkiem, yj cym w pa stwie rz dzonym przez despotycznego cesarza Pewnego wieczoru ch opak spotyka pod swoim domem nieznajom dziewczyn Zbieg okoliczno ci sprawia, e proponuje jej nocleg Nad ranem Filip s yszy pukanie do drzwi Tajemniczy m czyzna doradza mu natychmiastow ucieczk Tak zaczyna si niezwyk a podr w czasie i przestFilip jest inteligentnym dwudziestolatkiem, yj cym w pa stwie rz dzonym przez despotycznego cesarza Pewnego wieczoru ch opak spotyka pod swoim domem nieznajom dziewczyn Zbieg okoliczno ci sprawia, e proponuje jej nocleg Nad ranem Filip s yszy pukanie do drzwi Tajemniczy m czyzna doradza mu natychmiastow ucieczk Tak zaczyna si niezwyk a podr w czasie i przestrzeni do rozpadaj cego si cesarstwa rzymskiego, XVII wiecznego Amsterdamu oraz redniowiecznej indyjskiej d ungli Podczas wyprawy prowadzone s rozmowy mi dzy innymi ze w Augustynem, Kartezjuszem, hinduskim m drcem ankar oraz ze zwolennikiem ateistycznego stanowiska Richarda Dawkinsa Pomimo fikcyjnego charakteru ksi ki zosta y w niej przedstawione autentyczne pogl dy wymienionych filozof w Ka demu z nich stawiane s wa ne, ale i k opotliwe pytania Ocena tego, czy podane wyja nienia s zadowalaj ce, jest pozostawiona czytelnikom.

  One thought on “Jeden z możliwych światów”

  1. Wyjątkowa powieść dla młodzieży z wątkiem przygodowym z olbrzymią dawką filozofii. Więcej wkrótce na inna-perspektywa/

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *