One thought on “Безсилието на всемогъщите”

  1. Мрачна утопия, която може да се роди само в главата на източногерманец.Главният герой е съживен на планета, ан която човечеството е разделено на две. Затънали в разгул, задоволени от всичко бохеми и биомашини, извърсващи цялата работа. С напредването на повествованието се р [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *