Rječnik hrvatskog žargona

Rje nik hrvatskog argona Nakon zapa enoga i uspje nog prvog i drugog izdanja atrova koga govora odnosno hrvatskoga argona dr sc Tomislav Sabljak nastavlja upu ivati na nezaustavljivu i sna nu ekspanziju ovoga idioma prire u

 • Title: Rječnik hrvatskog žargona
 • Author: Tomislav Sabljak
 • ISBN: null
 • Page: 406
 • Format: None
 • Nakon zapa enoga i uspje nog prvog i drugog izdanja atrova koga govora, odnosno hrvatskoga argona, dr sc Tomislav Sabljak nastavlja upu ivati na nezaustavljivu i sna nu ekspanziju ovoga idioma prire uju i novu knjigu Pro ireno i izmijenjeno izdanje Rje nika hrvatskoga argona proizlazi iz autorova vi edesetljetnoga bilje enja raznovrsnih jezi nih promjena te prikupljaNakon zapa enoga i uspje nog prvog i drugog izdanja atrova koga govora, odnosno hrvatskoga argona, dr sc Tomislav Sabljak nastavlja upu ivati na nezaustavljivu i sna nu ekspanziju ovoga idioma prire uju i novu knjigu Pro ireno i izmijenjeno izdanje Rje nika hrvatskoga argona proizlazi iz autorova vi edesetljetnoga bilje enja raznovrsnih jezi nih promjena te prikupljanja novih rije i uli noga i svakodnevnog govora razli itih dru tvenih slojeva i skupina, koji uklju uju i najaktualnije primjere Na temelju stru noga odabira i detaljne analize gra e prikupljene u posljednjih deset godina usustavljeno je tako dodatnih pet tisu a natuknica kojima je Rje nik oboga en.Djelo je korisno i potrebno svima koji o jeziku ele nau iti vi e i biti u trendu jer bilje i govor odre enih dru tvenih grupa kojima specifi an na in sporazumijevanja poma e u odvajanju od standardnih jezi nih pravila.Osjetite arm, slobodu i simpati nu samo ivost govora koji se svojom ra irenosti, dinami nosti i zaigranom silovitosti sna no suprotstavlja normama knji evnoga jezika ru e i njegove okvire Zavirite li u novi Rje nik hrvatskoga argona, priu tit ete si nezaboravan u itak otkrivanja njegovih slikovitih, inteligentnih i inovativnih jezi nih kreacija i kombinacija.

  One thought on “Rječnik hrvatskog žargona”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *