Manipulátor

Manipul tor Ke sa krehk tudentka Eva zozn mi s Jozefom ktor sa p i zdrav m ivotn m t lom z ujmom o alternat vnu medic nu a vy portovanou postavou rozum ju presvied a e by mohol by dokonal m partnerom Napriek

 • Title: Manipulátor
 • Author: Michaela Galambošová
 • ISBN: 9788096996872
 • Page: 303
 • Format: None
 • Ke sa krehk tudentka Eva zozn mi s Jozefom, ktor sa p i zdrav m ivotn m t lom, z ujmom o alternat vnu medic nu a vy portovanou postavou, rozum ju presvied a, e by mohol by dokonal m partnerom.Napriek vn torn m pochybnostiam vhupne do vz ahu rovn mi nohami Z Jozefa sa v ak vyk uje tyran a manipul tor, zameran len na svoje ciele a po iadavky On je vo v etkom asKe sa krehk tudentka Eva zozn mi s Jozefom, ktor sa p i zdrav m ivotn m t lom, z ujmom o alternat vnu medic nu a vy portovanou postavou, rozum ju presvied a, e by mohol by dokonal m partnerom.Napriek vn torn m pochybnostiam vhupne do vz ahu rovn mi nohami Z Jozefa sa v ak vyk uje tyran a manipul tor, zameran len na svoje ciele a po iadavky On je vo v etkom asn a dokonal , Eva m e sn za v etko je pr li tu n , ned sledne upratuje, nechce mu zadarmo pom ha na stavbe vysnen ho zrubu.Svojimi pozn mkami a zhadzovan m dost va Evu a na hranicu nosnosti Ako sa v ak dosta z podru ia manipul tora Dok e sa Eva oslobodi spod zn ky jeho l , presvied ania a klamstiev, alebo ju ovplyvn tak, e s n m nav dy sp ta svoj ivot

  One thought on “Manipulátor”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *