Bilinmeyen Hatıralar - Kuva-yı Milliyenin İçyüzü

Bilinmeyen Hat ralar Kuva y Milliyenin y z Ali Fuat Cebesoy un sa l nda yay nlanmam an lar erkez Ethem in bilinmeyen mektubu erkez Ethem olay biraz daha ayd nlan yor Garp Cephesi kumandanl ndan Moskova B y kel ili ine Milli M cadeleyi haz rlay

 • Title: Bilinmeyen Hatıralar - Kuva-yı Milliyenin İçyüzü
 • Author: Ali Fuat Cebesoy
 • ISBN: 9789754100563
 • Page: 306
 • Format: Paperback
 • Ali Fuat Cebesoy un sa l nda yay nlanmam an lar erkez Ethem in bilinmeyen mektubu erkez Ethem olay biraz daha ayd nlan yor Garp Cephesi kumandanl ndan Moskova B y kel ili ine Milli M cadeleyi haz rlayan sebepler Mustafa Kemal Pa a Anadolu ya nas l g nderildi Atat rk Samsun a kmasa ne yapacakt Misak Milli Kimin eseri Atat rk e Ali Fuat Cebesoy un sa l nda yay nlanmam an lar erkez Ethem in bilinmeyen mektubu erkez Ethem olay biraz daha ayd nlan yor Garp Cephesi kumandanl ndan Moskova B y kel ili ine Milli M cadeleyi haz rlayan sebepler Mustafa Kemal Pa a Anadolu ya nas l g nderildi Atat rk Samsun a kmasa ne yapacakt Misak Milli Kimin eseri Atat rk e kral ol, padi ah ol dediler, Cumhurba kan oldu Atat rk ve Naz m Hikmet in mahkumiyeti meselesi Milli M cadelede Amerikan mandac l Atat rk diktat r m , yoksa bir siyaset dehas m Terakkiperver F rka ve zmir Suikast n n perde arkas Atat rk n kafas ndaki din ve laiklik meselesi Ziya G kalp ve nk lap hocalar Atat rk ile arkada lar ni in anla amad lar Atat rk telgraf ba na a ran Melami pa as Amerikal Prof Frederik Latimer e mr n n son g nlerinde Ali Fuat Cebesoy un anlatt klar Ali Fuat Cebesoy un ailesi, askeri ve siyasi ki ili i zerine bir de erlendirme

  One thought on “Bilinmeyen Hatıralar - Kuva-yı Milliyenin İçyüzü”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *