Rob večnosti, 1. del (Trilogija Stoletje, #3)

Rob ve nosti del Trilogija Stoletje Velikopotezni zaklju ek veli astne zgodovinske sage Stoletje Follettova trilogija spremlja junake petih razli nih dru in vali anske angle ke nem ke ruske in ameri ke na njihovi poti skozi stolet

 • Title: Rob večnosti, 1. del (Trilogija Stoletje, #3)
 • Author: Ken Follett Uroš Kalčič
 • ISBN: 9789610130918
 • Page: 127
 • Format: Hardcover
 • Velikopotezni zaklju ek veli astne zgodovinske sage Stoletje Follettova trilogija spremlja junake petih razli nih dru in vali anske, angle ke, nem ke, ruske in ameri ke na njihovi poti skozi 20 stoletje Po obeh svetovnih vojnah prvega in drugega dela v tretji knjigi nastopi najbolj viharno obdobje, as velikanskih dru benih, politi nih in gospodarskih sprememb od esVelikopotezni zaklju ek veli astne zgodovinske sage Stoletje Follettova trilogija spremlja junake petih razli nih dru in vali anske, angle ke, nem ke, ruske in ameri ke na njihovi poti skozi 20 stoletje Po obeh svetovnih vojnah prvega in drugega dela v tretji knjigi nastopi najbolj viharno obdobje, as velikanskih dru benih, politi nih in gospodarskih sprememb od estdesetih do osemdesetih let prej njega stoletja Pisatelj prepleta osebne zgodbe junakov z najodlo ilnej imi dogodki te dobe od gibanja za dr avljanske pravice, politi nih atentatov, vojne v Vietnamu in posledi nih protivojnih demonstracij do padca berlinskega zidu, kubanske krize, afere Watergate in rojstva rokenrola Pred o mi bralcev tako ko ek za ko kom raste domnevno znani svet, ki pa v Follettovi mojstrski govorici za ari v povsem novi lu i.

  One thought on “Rob večnosti, 1. del (Trilogija Stoletje, #3)”

  1. I absolutely loooved the first two parts, I couldn't read a 'serious' book after that for several months. They stayed with me for all that time, and now the third book - is a bit of a disapointment. Before it was mostly about the stories of people and the politics was just for the background. Now the politics comes first and I just can't seem to finish it right now by getting past the politics. Perhaps someday.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *