Kaip katinai uodega peles gaudo

Kaip katinai uodega peles gaudo Viena i paskutini poeto Marcelijaus Martinai io knyg kuri po ra ytojo mirties kompiuteryje rado jo mona Gra ina Tai subtilus aismingas filosofin s i minties kupinas pasakojimas apie gyvenime sutik

Kaip mon s gyvena Benas Rupeika Tyliam kaimely, senam namely gyvena dviese ir vargo nemato Algirdas su Tatjana susitinka Sketeriuose tris kartus per m nes , jis lieka dar rav ti, ji gr ta darb seneli globos namuose. Sveiki, laida Kaip mon s gyvena kart visai netoli Vilniaus, o atrodo tarsi b t per imtus kilometr taip ia viskas paprasta ir kuklu prie Sve i knyga Pigeons Sveiki, Jonai pirma a ne ponas o toksai kaip ir j s mylintis baland ius mogelis Jai matau i karto baidau jai insmunka kalidoriuka i leid iu lauk dabar jau net neskambindamas eimininkui nes gali prasid ti visokie pam stymai jai pauk tis negryst namo o kalidoriukas i karto dizinfekuoju net jai ir n ra akivaizd i ligos po ymi pas mane n ra neivieno Lietuvos dom s faktai apie kates Naudinga inoti Vistik kat s labai ypatingas gyv nas, keletas domi fakt apie jas Prakaituoja tik kat s leten li pagalv l s Kat s gali skleisti vairiausi gars , unys apie .

 • Title: Kaip katinai uodega peles gaudo
 • Author: Marcelijus Martinaitis
 • ISBN: 9786090119532
 • Page: 127
 • Format: Paperback
 • Viena i paskutini poeto Marcelijaus Martinai io knyg , kuri po ra ytojo mirties kompiuteryje rado jo mona Gra ina Tai subtilus, aismingas, filosofin s i minties kupinas pasakojimas apie gyvenime sutiktus katinus pilkus, rainus, juodus, p kuotus, i davikus, apsimet lius, guod jus, i tikimus draugus bei tikrus niek us, bet vis d lto mylimus, kuriems Marcelijus MartinaViena i paskutini poeto Marcelijaus Martinai io knyg , kuri po ra ytojo mirties kompiuteryje rado jo mona Gra ina Tai subtilus, aismingas, filosofin s i minties kupinas pasakojimas apie gyvenime sutiktus katinus pilkus, rainus, juodus, p kuotus, i davikus, apsimet lius, guod jus, i tikimus draugus bei tikrus niek us, bet vis d lto mylimus, kuriems Marcelijus Martinaitis i tikimai tarnavo Pasakodamas apie katinus, poetas i tikr j pasakoja apie mus i did ius ir tarnaujan ius, meilikaujan ius ir parsiduodan ius Pagalvojau kam ra yti apie mones, jeigu galiu beveik visk pasakyti ra ydamas apie kates ir katinus Juk mums patinka b ti j vergais arba valdovais, rodyti savo meil , prisiri im , kuris kartais pana us klast pasakojim terpiami dar niekur neskelbti Poeto eil ra iai.Tenai apsnig s namelis,nugrimzd s iki lang ,kaip baltoj iemos atvirut j.N ra tako.Gird ti toli neu matomai.O man s ia n ra,Kiek jau laiko n raToj baltoj iemos atvirut j Ir ne inia kiek jau laiko,sapnuodama vasar , snaud ia prie dur ,man s laukdama, susig us kat ,kaip na lait i kal din s pasakossenoj vaiki koj knygoj.

  One thought on “Kaip katinai uodega peles gaudo”

  1. Privalomas skaitinys visiems tikriesiems kačių mylėtojams, parašytas kito tikrojo kačių mylėtojo. :)

  2. O, taip, taip, taip; katės, katinai! Marcelijus Martinaitis buvo be galo šviesus, malonus, šiltas šios žemės gyventojas - štai dėl to, kaip tik dėl to taip gera skaityti jojo tekstus. "Kaip katinai uodega peles gaudo" yra lengvas, jaukus leidinys, puikus autoriaus atminimas. Vietoje antraščių spaudoje."Ir apskritai kam tau, žmogau, tie mūsų laikraščiai, jeigu net ir katinams jų nereikia?"

  3. Atsivertęs šią knygą turbūt kiekvienas bus priverstas sau atsakyti ar mėgsta, ar nemėgsta kates. Aš nesu išskirtinai kačių mylėtojas, bet apskritai myliu gyvūnus, man patinka pažaisti tiek su šunimis, tiek su katėmis, patinka ir arkliai, patinka ir viščiukai Todėl nebuvo sunku žavėtis autoriaus meile būtent šiai vienai gyvūnų giminei. Ši knyga ir yra apie tai, kaip Marcelijus Martinaitis mylėjo kates ir katinus. Taip viskas paprasta: pasakojamos įvairios istorijos api [...]

  4. Ir iki šiol sulaukdavau pastabų, dėl pernelyg didelio savo katytės sureikšminimo, pataikavimo, nuolaidžiavimo, jai tarnavimo ir t.t. Tačiau Martinaitis šia savo knyga įrodė, kad toks mano elgesys yra abosliučiai normalus, sveikintinas, o nuo savęs dar pridursiu, kad net ir užkrečiamas :)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *