18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu

Y zy lda Osmanl Toplumu y zy l Osmanl toplumu i in ekonomik toplumsal ve siyasal bunal m n derinle ti i d nem demektir Art k fetihler a oktan geride kalm do uda ve bat da birbiri ard nca gelen sava lar toplumun g c n i

 • Title: 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu
 • Author: Yücel Özkaya
 • ISBN: 9789750813795
 • Page: 214
 • Format: Paperback
 • 18 y zy l Osmanl toplumu i in ekonomik, toplumsal ve siyasal bunal m n derinle ti i d nem demektir Art k fetihler a oktan geride kalm , do uda ve bat da birbiri ard nca gelen sava lar toplumun g c n iyice zay flatm t r Klasik d nemdeki yap s b y k l de z len toprak d zeni kentlere g artt rd gibi tar msal retimde de b y k d lere yola m t r Bunun18 y zy l Osmanl toplumu i in ekonomik, toplumsal ve siyasal bunal m n derinle ti i d nem demektir Art k fetihler a oktan geride kalm , do uda ve bat da birbiri ard nca gelen sava lar toplumun g c n iyice zay flatm t r Klasik d nemdeki yap s b y k l de z len toprak d zeni kentlere g artt rd gibi tar msal retimde de b y k d lere yola m t r Bunun sonucunda ortaya kan fiyat enflasyonu toplumu derinden etkilemi , kentlerin i g d zeni alt st olmu , g venlik b y k bir sorun haline d n m t r te Y cel zkaya n n al mas bu sanc l ortam olanca plakl yla betimliyor Merkezdeki ve zellikle ta radaki devlet kurumlar ndaki bozulmay , devlet halk ili kilerinde gittik e derinle en g vensizli i, bu geli melerin yaratt ay nl k kurumunu, ekonomik ve toplumsal ortam n nas l ve ne l de de i ime u rad n birinci el kaynaklardan izlememizi sa l yor, bunal m n geni bir panoramas n g zler n ne seriyor.

  One thought on “18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *