Profesor Łamaga

Profesor amaga Ta ksi ka zawiera wi cej s w i wi ksz r norodno temat w ni jest w mojej poprzedniej ksi ce dla m odszych dzieci S owa i zdania s powtarzane wielokrotnie a kolorowe obrazki odzwierciedlaj tre tekstu K

 • Title: Profesor Łamaga
 • Author: Teresa Kaminski
 • ISBN: 9781310282638
 • Page: 129
 • Format: ebook
 • Ta ksi ka zawiera wi cej s w i wi ksz r norodno temat w ni jest w mojej poprzedniej ksi ce dla m odszych dzieci.S owa i zdania s powtarzane wielokrotnie, a kolorowe obrazki odzwierciedlaj tre tekstu.Kolejno pocz tkowy fragment tekstu, ca y tekst z rysunkami, sam tekst, Profesor amaga ujawnia si.Profesor amaga jest powa ny i ci ko pracuje ca y tydzie CTa ksi ka zawiera wi cej s w i wi ksz r norodno temat w ni jest w mojej poprzedniej ksi ce dla m odszych dzieci.S owa i zdania s powtarzane wielokrotnie, a kolorowe obrazki odzwierciedlaj tre tekstu.Kolejno pocz tkowy fragment tekstu, ca y tekst z rysunkami, sam tekst, Profesor amaga ujawnia si.Profesor amaga jest powa ny i ci ko pracuje ca y tydzie Czasami widzi gwiazdy Mo e r wnie nas troch roz mieszy.Uwaga Ca kiem mo liwe, e Profesor amaga b dzie wyk ada w pobli u naszego miejsca zamieszkania.

  One thought on “Profesor Łamaga”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *