Puna glava radosti

Puna glava radosti Zidove moje lobanje ispunjavala je praznina tako da sam istog asa nakon kratke misli o praznini vrsto sklopio o i i poku ao razmi ljati upravo o tom stanju kao ne emu to bi trebalo da proizvede emoc

 • Title: Puna glava radosti
 • Author: Ognjen Spahić
 • ISBN: 9788674704646
 • Page: 343
 • Format: None
 • Zidove moje lobanje ispunjavala je praznina tako da sam istog asa, nakon kratke misli o praznini, vrsto sklopio o i i poku ao razmi ljati upravo o tom stanju kao ne emu to bi trebalo da proizvede emocije prijatnosti, umirenja ili, na koncu, ravnodu nost Odsustvo slike, tona, mirisa, ukusa, odsustvo svjetla, tame ili bilo kakvih ulnih asocijacija koje bi mogle dozvati Zidove moje lobanje ispunjavala je praznina tako da sam istog asa, nakon kratke misli o praznini, vrsto sklopio o i i poku ao razmi ljati upravo o tom stanju kao ne emu to bi trebalo da proizvede emocije prijatnosti, umirenja ili, na koncu, ravnodu nost Odsustvo slike, tona, mirisa, ukusa, odsustvo svjetla, tame ili bilo kakvih ulnih asocijacija koje bi mogle dozvati realne slike ili predvi anja zarobljena lavirintom davno konzumiranih misli sve to je bila prekrasna, istog asa abortirana ideja mrtvoro en e, nakon koje sam naglo otvorio o i i tiho opsovao nekoliko puta, misle i na doktora, na njegovu sobu, na pedeset eura koje u ostaviti usrdno se rukuju i sa d ukelom, misle i na preostalih dvadeset sa kojima u morati da naru ujem smrdljivo to eno pivo umjesto viskija.

  One thought on “Puna glava radosti”

  1. Jedna zamjerka - prica bi bila mnogo bolja i uvjerljivija da je i govor Miomirov govor pravog Podgoricanina. (O pripovijeci "Vampir". )

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *