Babylon 2

Babylon Historick rom n Babylon je jedine n m dielom slovenskej literat ry a v znamnou m tou spisovate kinho umeleck ho v vinu Rodilo sa v a k ch rokoch druhej svetovej vojny ke sa autorka na starom historic

 • Title: Babylon 2
 • Author: Margita Figuli
 • ISBN: null
 • Page: 374
 • Format: Hardcover
 • Historick rom n Babylon je jedine n m dielom slovenskej literat ry a v znamnou m tou spisovate kinho umeleck ho v vinu Rodilo sa v a k ch rokoch druhej svetovej vojny, ke sa autorka na starom historickom n mete z ias z niku Chaldejskej r e usilovala vyrovna s ot zkami ir ej a z rove s asnej udskej platnosti a cez skryt paralely vyjadrila hlbok porozumenie preHistorick rom n Babylon je jedine n m dielom slovenskej literat ry a v znamnou m tou spisovate kinho umeleck ho v vinu Rodilo sa v a k ch rokoch druhej svetovej vojny, ke sa autorka na starom historickom n mete z ias z niku Chaldejskej r e usilovala vyrovna s ot zkami ir ej a z rove s asnej udskej platnosti a cez skryt paralely vyjadrila hlbok porozumenie pre z kladn potreby udskej spolo nosti.V Babylone o vaj pred nami pestr exotick obrazy d vnej krajiny, postavy kr ov K ra a Balsazara, sme svedkami vlad rskych rozbrojov, zradn ch bojov o moc medzi vojskom a kl rom i bosti prost ho diev a a Nanai.Margita Figuli s nezlomnou pracovitos ou, trpezlivos ou a svedomitos ou zbierala v ase, ke Eur pa horela v ohni vojny, potrebn materi l z vedeck ch prame ov p san ch vo viacer ch svetov ch jazykoch.Pre tento zodpovedn pr stup k pr ci a hlavne pre autorkinu silu a prirodzenos v umen prejavu dosiahol rom n Babylon nev edn ohlas a n le it ocenenie.

  One thought on “Babylon 2”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *