Patrząc na wschód. Przestrzeń, człowiek, mistycyzm

Patrz c na wsch d Przestrze cz owiek mistycyzm Ksi ka ta to wielog os na temat Wschodu Czym jest Wsch d gdzie si Wsch d zaczyna na ile Wsch d to geografia na ile mentalno inno To opowie zar wno o tych kt rzy mieszkaj w innych wiatach jak i

 • Title: Patrząc na wschód. Przestrzeń, człowiek, mistycyzm
 • Author: Piotr Brysacz Andrzej Stasiuk Mariusz Wilk Jacek Hugo-Bader Włodzimierz Pawluczuk Wojciech Górecki Wacław Radziwinowicz Maciej Jastrzębski
 • ISBN: 9788393437382
 • Page: 148
 • Format: Paperback
 • Ksi ka ta to wielog os na temat Wschodu Czym jest Wsch d, gdzie si Wsch d zaczyna, na ile Wsch d to geografia, na ile mentalno , inno To opowie zar wno o tych, kt rzy mieszkaj w innych wiatach , jak i o tych, kt rzy tam je d.Piotr Brysacz pyta pisarzy, reporter w, dziennikarzy i podr nik w, kt rzy znaj jak w asn kiesze tamt cz wiata, o to, co ichKsi ka ta to wielog os na temat Wschodu Czym jest Wsch d, gdzie si Wsch d zaczyna, na ile Wsch d to geografia, na ile mentalno , inno To opowie zar wno o tych, kt rzy mieszkaj w innych wiatach , jak i o tych, kt rzy tam je d.Piotr Brysacz pyta pisarzy, reporter w, dziennikarzy i podr nik w, kt rzy znaj jak w asn kiesze tamt cz wiata, o to, co ich tam ci gnie i nieustannie ka e wraca Pyta po to, by pokaza i zrozumie , i by zrozumieli tak e inni W r d rozm wc w znale li si Andrzej Stasiuk, Mariusz Wilk, Jacek Hugo Bader, Magdalena Skopek, J drzej Morawiecki, Micha Ksi ek, Wojciech G recki, Maciej Jastrz bski, Wac aw Radziwinowicz, Wojciech mieja i W odzimierz Pawluczuk.To opowie rozpi ta pomi dzy Jama em, Jakucj , Moskw , Krajem Krasnojarskim, Kaukazem, Kareli i Grzybowszczyzn na Podlasiu Opowie o wielu twarzach Wschodu.Dope nieniem ksi ki s wietne i zaskakuj ce fotografie autorstwa m Jacka Hugo Badera, Mariusza Wilka, Magdaleny Skopek, Micha a Ksi ka, Wojciecha miei, Wojciecha G reckiego, Marka Doleckiego oraz Piotra Jaxy.

  One thought on “Patrząc na wschód. Przestrzeń, człowiek, mistycyzm”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *