Dertli Dolap

Dertli Dolap Yunus Emre yi annemin b y kannesi B lb l han m n be i ini sallarken bana s yledi i Yunus deyi lerinden tan d m O g nd r bu g nd r tatl birlikteli im devam ediyor Herhalde yaylalar yaylamaz oldu diye

 • Title: Dertli Dolap
 • Author: Nezihe Araz
 • ISBN: null
 • Page: 131
 • Format: None
 • Yunus Emre yi annemin b y kannesi B lb l han m n, be i ini sallarken bana s yledi i Yunus deyi lerinden tan d m O g nd r bu g nd r tatl birlikteli im devam ediyor Herhalde, yaylalar yaylamaz oldu diye a layan ayr l k aryas n da, bu d nyadan giderken birlikte s ylece iz Yunus Emre, insano luna kurtulu a, huzura, sevgiye ve birli e, g t ren g c ko ullar ne olursa oYunus Emre yi annemin b y kannesi B lb l han m n, be i ini sallarken bana s yledi i Yunus deyi lerinden tan d m O g nd r bu g nd r tatl birlikteli im devam ediyor Herhalde, yaylalar yaylamaz oldu diye a layan ayr l k aryas n da, bu d nyadan giderken birlikte s ylece iz Yunus Emre, insano luna kurtulu a, huzura, sevgiye ve birli e, g t ren g c ko ullar ne olursa olsun, kendi i inde, kendi birikiminde aramas gerekti ini iirsel bir ustal kla anlatmaya al an ki idir Bu noktay yakalayan insan onun deyimiyle s ylersek Yunus un nerdi i bu a da insan onun deyimiyle s ylersek Yetmi iki millete bir g zle bakan , Yetmi iki milleti kurban olan , Yetmi iki milleti hak gibi g ren er sahibi bir ki idir art k Ama bu ilkeleri kabul etmeyen ve ona g re ya ayanlar da var Onlar i in de Yunus yle diyor Yetmi iki millete bir g z ile bakmayan eriat a s ndan ermi kabul edilse bile, ger ekte, bir asidir B yle biri Ar klar saf nda asla imam olamaz Tanr kat nda, hesap vermeleri gerekir Oysa Yunus un sevdi i insanlar Haram eline gelse bile direnip yemeyen Dili de davran lar da ac olmayan Yedi i yoksul eti, i ti i kan olmayan Kendini peygamber san p halk n ba na dert kesilmeyen i d bir Ettikleriyle dedikleri ayn Fetvay , kendi g nl nden alan Yarad lm , yaratandan t r sevenlerdir te, Yunus Emre nin, ayd nlat c , umut veren dost eli, 2000 li y llar n n e i inde ku ku ve hatta korku i inde bekle en a m z insanlar na bu duygularla uzanm t Onun bu niteliklerini tan tmakta ve tan makta say s z yararlar var ve Dertli Dolap bunun i in yaz ld Arka Kapak

  One thought on “Dertli Dolap”

  1. Çok naif, çok ince, usul usul, ılık ılık okunan harika bir kitap. Elime geçtiğine, Yunus Emre'yi biraz olsun hissettiğime şükür

  2. Fatma Nezihe Araz; (1920-2009)içindekileri, bölümler;-dertli dolap nasıl yazıldı,-başlarken,-bölüm 1, bu bölüm yunus emrenin cünun dönemini hikaye eder, s.11.-bölüm 2, bu bölüm yunus emrenin fünun dönemini hikaye eder, s.123.-bölüm 3, bu bölüm yunus emrenin sükun dönemini hikaye eder, s.279.bu değerli kitabı 3 günde içtim.[belki bu kaçıncı yunus emre kitabı, divanı, biyografisi; ama bu başka, bambaşka (dur pis koksal dur, daha gölpınarlınınkini okumadın d [...]

  3. Beni en cok etkileyen kitaplardan biridir siirsel bir dili, yumusacik, derin ve samimi bir sesi, yurekte kalan bir tadi ve tatli bir kokusu vardir bu kitabin yani bir Yunus Emre'nin kitabidir gercekten Eger bulabilirseniz mutlaka okumanizi tavsiye ederim

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *