Bütün Öyküler (2) 1885-1886

B t n yk ler Bir yanda toprak k leli inden yeni kurtulmu okuma yazma bilmeyen yoksul k yl ler bir yanda kendilerini soylu sayan o unlu u Bat k lt r n benimsemi toprak a alar te yanda k k devlet memurlar koda

 • Title: Bütün Öyküler (2) 1885-1886
 • Author: Anton Chekhov Mehmet Özgül
 • ISBN: 9754066108
 • Page: 460
 • Format: Paperback
 • Bir yanda toprak k leli inden yeni kurtulmu , okuma yazma bilmeyen yoksul k yl ler, bir yanda kendilerini soylu sayan, o unlu u Bat k lt r n benimsemi toprak a alar te yanda k k devlet memurlar , kodamanlar Rus, Yahudi, Rum, Ermeni esnaf ve t ccarlar, sanayiciler Toplumun ayd n s n f doktorlar, retmenler, avukatlar, savc lar, yarg lar, eczac lar DBir yanda toprak k leli inden yeni kurtulmu , okuma yazma bilmeyen yoksul k yl ler, bir yanda kendilerini soylu sayan, o unlu u Bat k lt r n benimsemi toprak a alar te yanda k k devlet memurlar , kodamanlar Rus, Yahudi, Rum, Ermeni esnaf ve t ccarlar, sanayiciler Toplumun ayd n s n f doktorlar, retmenler, avukatlar, savc lar, yarg lar, eczac lar Din g revlileri, papazlar, zango lar arl k Rusya n n insan yap s n olu turan b t n bu yk kahramanlar n ehov un yk lerinde yak ndan tan y p seveceksiniz Anton ehov un B t n yk ler i Pravda Yay nevi nin Moskova 1970 bas ml 8 ciltlik Anton Pavlovi ehov un B t n Yap tlar adl yay n esas al narak evirlim itir T rk e ye yeniden kazand r lan bu yk lerin te ikisi ilk kez T rk okurunun kar s na kmaktad r ehov un t m yk lerinin yay mlanmas Cem Yay nevi i in bir v n kayna olacakt r Cumhuriyetimizin yetmi be y l k k lt r birikimine b ylesine nemli bir katk da bulunmak ka n lmazd r T rk e miz s rekli geli mekte, e itli engellemelere kar n ulusal dil kimli ini kazanmaktad r Mehmet zg l n evirisi T rk e deki bu zenginle meyi ba ar yla yans t yor Ar T rk e kullan rken a r l klardan, tam yerle memi s zc klerin kullan lmas ndan ka n lm t r.

  One thought on “Bütün Öyküler (2) 1885-1886”

  1. "Evet, her şey gereksizdir, bilimler de insanlar da cezaevleri de lapa da hatta siz bile İyi bir insansınız, Tanrı'ya inanıyorsunuz, gene de tümüyle gereksizsiniz."

  2. Okurken çok keyif aldığım ve hemen favorilerim arasına eklediğim muhteşem bir eser. Serinin diğer kitaplarını da okumak için sabırsızlanıyorum. Çehov'un tarzına bayıldım. Okumayan herkese tavsiye ederim. Durum hikayeciliğinin ilk temsilcisi Çehov'un anlatttığı bu öyküler günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alıyor. Okur önce hikayede geçen atmosfere katılıyor ardından duygu ve hayaller ele alınarak kahramanlarımızın hayatında çok kısa bir kesit anla [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *