Sınıf Arkadaşım Atatürk

S n f Arkada m Atat rk Atat rk ile Ali Fuat Pa a n n Harbiye s ralar nda ba layan s n f arkada l onlar kader arkada l na kadar g t recektir Milli M cadele ba lay nca Mustafa Kemal i ilk destekleyen ve stanbul h k metine i

 • Title: Sınıf Arkadaşım Atatürk
 • Author: Ali Fuat Cebesoy
 • ISBN: 9789754100655
 • Page: 184
 • Format: Paperback
 • Atat rk ile Ali Fuat Pa a n n Harbiye s ralar nda ba layan s n f arkada l , onlar kader arkada l na kadar g t recektir Milli M cadele ba lay nca Mustafa Kemal i ilk destekleyen ve stanbul h k metine ilk isyan bayra n a anlar aras nda Ali Fuat Pa a gelecektirMaziye uzanan yak n dostluklar o kadar s cak an larla doludur ki, araya giren k rg nl klara ra men hasAtat rk ile Ali Fuat Pa a n n Harbiye s ralar nda ba layan s n f arkada l , onlar kader arkada l na kadar g t recektir Milli M cadele ba lay nca Mustafa Kemal i ilk destekleyen ve stanbul h k metine ilk isyan bayra n a anlar aras nda Ali Fuat Pa a gelecektirMaziye uzanan yak n dostluklar o kadar s cak an larla doludur ki, araya giren k rg nl klara ra men hasta yata nda Atat rk n yan nda g rmek istedi i ki i gene Ali Fuat Pa a olacakt r Savarona yat nda aral ks z 22 g n gece g nd z beraber olurlar Dolmabah e Saray ndaki bu bulu ma ise, sanki y llar ncesinin Salacakl Ali Fuat ile Selanik li Mustafa s n yan yana getirmi tir ocuklu a uzanan mazi hasretinin bu duygusal an , iki eski dostun son veda g r mesi olacakt r Zira arkada l m d e indedirAli Fuat Cebesoy bu k k eserinde, i te bu b y k dostlu un ocukluk, okul ve gen subayl k y llar n anlat r Belki bu eseriyle o da, stikbale umutla bak lan eski g nlerin hasretini gidermi olmal d r Ne Atat rk e Ali Fuat Pa a kadar yak n bir dost km , ne de onu bu kadar g zel anlatan bir kitap yaz lm t r Arka Kapak

  One thought on “Sınıf Arkadaşım Atatürk”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *