Latife ve Fikriye İki Aşk Arasında Atatürk

Latife ve Fikriye ki A k Aras nda Atat rk Arka KapakMustafa Kemal Pa a n n en yak n arkada lar ndan biri ve ba yaveri Salih Bozok un hi bir yerde yay nlanmam an lar ve onun g z nden Atat rk n zel hayat ndan bilinmeyen kesitler Atat rk e tapan

Fikriye Vikipedi Hayat y l na de in ankaya K k nde Mustafa Kemal Pa a ya yard mlarda bulundu Narin olan ve hastal klara kar dayan kl olmayan yap s , e itimini de engellemi , Fikriye nin ruh yap s n ve gelece e dnk planlar n etkilemi tir. Atatrk n sevgilisi Fikriye Han m neden intihar etti Eri lger, H fz Topuz un, Gazi ve Fikriye eserinde yer alan,ayr ca ok say da yazar ve Latife Han m n yak nlar ndan gelen Atatrk, Fikriye ile imam nikhl yd Mustafa Kemal Atatrk kronolojisi Vikipedi Bu madde herhangi bir kaynak iermemektedir Ltfen gvenilir kaynaklar ekleyerek bu maddenin geli tirilmesine yard mc olunuz Kaynaks z ierik itiraz konusu olabilir ve kald r labilir A ustos Atatrkn evlilikleri ocuklar Atatrk Sitesi Mustafa Kemal Atatrk n li kileri A klar e leri evlilikleri ocuklar Zbeyde han m Fatma , Ahmet , mer , Mustafa Kemal Atatrk , Makbule Boysan, Atadan ve Naciye ad nda alt ocuklar oldu Fatma drt, Ahmet dokuz, mer sekiz ya lar nda iken, o Mustafa Kemal Atatrk Mustafa Kemal Atatrk Turkish musta fa ce mal a ta ty c May conventional November was a Turkish army officer, revolutionary, and founder of the Republic of Turkey, serving as its first President from until his death in Ideologically a secularist and nationalist, his policies and theories became known as Atatrk n hayat n n zeti K sa ve uzun zet halinde Kas m tarihinde Dolmabahe Saray nda hayat na veda etti Tm lkeyi yasa bo du Ancak inkilaplar ve lkemize kazand rd klar yla kalbimizde sonsuzlu u ula m bir Cumhuriyet Ar ivi Cumhuriyet ar ivi Cumhuriyetimizin ilk y llar ndan gnmze Cumhuriyet Gazetesi sayfalar n , haber ve yazarlara ait makalelerini iermektedir Cumhuriyet ar ivi iinde yer alan tm gazeteler e gazete format nda kullan c lar m za abonelik sreleri boyunca s n rs z grntleme ve okuma olanaklar ile sunulur PDF servislerimizi kullanan ocuk simleri Biriz Biz a atay, Cengiz Han n ikinci o lu a lar, T a layan a r , T Seluklu komutan ak r gzl, seslenme etin, T Sert, inat , eri ilmez. S MLER N ANLAMLARI neleryokki BAYAN S MLER A Aelya Fundagiller familyasindan, kokusuz ama gzel renkli iek Adalet Hak ve hukuka uygunluk Adile Adaletli olan, dogruluktan ayrilmayan. BA KAN KOCADON ALI AN GAZETEC LER UNUTMADI Bodrum Belediye Ba kan Mehmet Kocadon, Ocak al an Gazeteciler Gn nedeniyle dzenledi i davette Bodrum daki bas n

 • Title: Latife ve Fikriye İki Aşk Arasında Atatürk
 • Author: İsmet Bozdağ
 • ISBN: null
 • Page: 437
 • Format: None
 • Arka KapakMustafa Kemal Pa a n n en yak n arkada lar ndan biri ve ba yaveri Salih Bozok un hi bir yerde yay nlanmam an lar ve onun g z nden Atat rk n zel hayat ndan bilinmeyen kesitler Atat rk e tapan iki kad n Fikriye ve Latife han mlar n Atat rk n hayat ndaki yerleri ve seyirleri Biri, Kurtulu Sava ncesinden beri onunla olan Fikriye Han m, di eri zmir yang Arka KapakMustafa Kemal Pa a n n en yak n arkada lar ndan biri ve ba yaveri Salih Bozok un hi bir yerde yay nlanmam an lar ve onun g z nden Atat rk n zel hayat ndan bilinmeyen kesitler Atat rk e tapan iki kad n Fikriye ve Latife han mlar n Atat rk n hayat ndaki yerleri ve seyirleri Biri, Kurtulu Sava ncesinden beri onunla olan Fikriye Han m, di eri zmir yang n sebebiyle Pa a yla tan an ve yeni bir yang na tutulan Latife Han m

  One thought on “Latife ve Fikriye İki Aşk Arasında Atatürk”

  1. HERKEZ TARAFINDAN MERAK EDILEN ,ATATURK UN HAYATI BOYUNCA YAPTIGI TEK EVLILIK VE BU EVLILİGIN GÖLGESINDE KALAN BİR KADIN IN ÖYKUSU

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *