Ahmet Hamdi Tanpınar - Tanpınar Zamanı: Son Bakışlar

Ahmet Hamdi Tanp nar Tanp nar Zaman Son Bak lar Ya ad d nemde Tanp nar a yeterince ilgi g sterilmedi i yarg s neredeyse bir edebiyat efsanesine d n t Do rusunu s ylemek gerekirse bir derleme al mas i in Tanp nar zerine yaz lm b t n yaz lar k y

 • Title: Ahmet Hamdi Tanpınar - Tanpınar Zamanı: Son Bakışlar
 • Author: Handan İnci
 • ISBN: 9786054322954
 • Page: 483
 • Format: Paperback
 • Ya ad d nemde Tanp nar a yeterince ilgi g sterilmedi i yarg s , neredeyse bir edebiyat efsanesine d n t Do rusunu s ylemek gerekirse, bir derleme al mas i in Tanp nar zerine yaz lm b t n yaz lar , k y da k ede kalm na kadar bulup okumaya al t mdan beri yazar taraf ndan y nlendirildi imizden ku kulanmaya ba lad m Acaba bizi b yle d nmeye k k rtan yazaYa ad d nemde Tanp nar a yeterince ilgi g sterilmedi i yarg s , neredeyse bir edebiyat efsanesine d n t Do rusunu s ylemek gerekirse, bir derleme al mas i in Tanp nar zerine yaz lm b t n yaz lar , k y da k ede kalm na kadar bulup okumaya al t mdan beri yazar taraf ndan y nlendirildi imizden ku kulanmaya ba lad m Acaba bizi b yle d nmeye k k rtan yazar n ik yetleri miydi l m nden iki y l sonra yay mlanan Tanp nar in iir D nyas nda Mehmet Kaplan , g nl n n o me hur s k t suikasti c mlesiyle biten son sayfalar n okumasak yine b yle d necek miydik Edebiyat tarihleri de g steriyor, istisnalar d nda nc yazarlar n al mlanma s reci olduk a yava geli mi tir Metnin yap s , konusu, iletisi ile geni okur kesiminin beklentisi kesi medi inde bulu man n ertelenmesi ka n lmaz olmu Tanp nar da meseleleri ve duyarl yla a n n tesine d en b t n nitelikli yazarlar n ortak talihini ya am t sadece.Bug nlerde, Tanp nar hakk nda yay mlanm kitap say s otuza ula m t r Bunlardan sonuncusu, 2010 y l nda yine Abdullah U man la birlikte, K lt r Bakanl i in haz rlad m z Ahmet Hamdi Tanp nar kitab d r Bu kitap zerinde al rken, Tanp nar n yurt d telif haklar n y neten Kalem Ajans la birlikte uluslararas bir Tanp nar sempozyumu d zenledik Kitap, 1 2 Kas m 2010 tarihlerinde Mimar Sinan G zel Sanatlar niversitesi nde ger ekle tirilen, D nyada ve T rkiye de Tanp nar Zaman ba l kl sempozyumun panel, s yle i ve baz bildirilerini bir araya getiriyor.Bu sempozyum, sadece Tanp nar edebiyat na yeni yorumlar getirmekle kalmad , ok ho bir tesad fle, bize yazar n d nyas ndan yeni belgeler de kazand rd.

  One thought on “Ahmet Hamdi Tanpınar - Tanpınar Zamanı: Son Bakışlar”

  1. Bu kitap, edebiyatın değerli isimlerinin kelamıyla Tanpınar'ı tanımak için biçilmiş kaftan! Handan İnci hoca'nın değerli emekleriyle hazırlanmış. Vaktinde yolu Tanpınar ile kesişmiş insanların anılarını okurken çok mutlu oldum. Özellikle Saffet Hanım'ın anlattıkları çok etkileyiciydi. Çevirmenlerin Tanpınar ile ilgili söylemleri çok aydınlatıcıydı. Yabancı edebiyatta Tanpınar'a yaklaşımları değerlendirmek adına verimliydi. Kitapta en çok Tanpınar'ın [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *