Ręka Flauberta

R ka Flauberta Polish Wyr nienie za rok Nagroda Literacka im J zefa Mackiewicza Ksi ka cho u o ona chronologicznie od rodzinnego domu do pogrzebu nie jest tradycyjn biografi Ta opowie w kilkudziesi ciu obrazac

 • Title: Ręka Flauberta
 • Author: Renata Lis
 • ISBN: 9788361967217
 • Page: 473
 • Format: Paperback
 • Polish Wyr nienie za 2012 rok Nagroda Literacka im.J zefa Mackiewicza Ksi ka, cho u o ona chronologicznie od rodzinnego domu do pogrzebu nie jest tradycyjn biografi Ta opowie w kilkudziesi ciu obrazach, niekiedy p ynnie przechodz ca w biograficzn fantazj , odznacza si jednak niezwyk intensywno ci Tematem s przede wszystkim zwi zki Flauberta z dziedzic Polish Wyr nienie za 2012 rok Nagroda Literacka im.J zefa Mackiewicza Ksi ka, cho u o ona chronologicznie od rodzinnego domu do pogrzebu nie jest tradycyjn biografi Ta opowie w kilkudziesi ciu obrazach, niekiedy p ynnie przechodz ca w biograficzn fantazj , odznacza si jednak niezwyk intensywno ci Tematem s przede wszystkim zwi zki Flauberta z dziedzictwem romantyzmu, od kt rego ci aru pr bowa si przez ca e ycie wyzwoli Jak sugeruje autorka bezskutecznie Lis pokazuje Flauberta zwr conego w stron zmar ych, kt ry z ywymi obcowa od strony ich nieobecno ci Z bliskimi przyjaci mi, a nawet z kochankami, wola obcowa za po rednictwem korespondencji ni bezpo rednio, rozpami tuj c wspomnienia i obracaj c w r kach pami tki, tak jakby ju nie yli mier bliskich, kt rej do wiadczy w dawce przekraczaj cej ludzk miar nawet jak na XIX wieczne standardy, zapisa aluzyjnie w swoich utworach.

  One thought on “Ręka Flauberta”

  1. 4.5 gwiazdkiPiękna książka, zupełnie odmienna od wszystkich biografii, które do tej pory czytałam. Renata Lis nie była skrępowana regułami, rządzącymi pracą nad tekstami naukowymi, dzięki czemu mogła pozwolić sobie na swobodę artystyczną i napisać historię naprawdę nietuzinkową. Używam słowa "historia", ponieważ "Rękę Flauberta" czyta się jak powieść - choć nietuzinkową, bo pozbawioną dialogów. Jednocześnie uniknęła pułapki, w jaką wpada wielu autorów, któ [...]

  2. Przeczytawszy przez dziesiątki lat tysiące książek, któregoś ponurego dnia nieuchronnie nachodzi nas fundamentalne egzystencjalne pytanie "po co to wszystko?" Co prawda Masłowska obiecuje (cytując rozprawkę "Jak książka zmienia mózg") - obcowanie z wysokojakościową, złożoną symulacją rzeczywistości wprowadza realne zmiany w percepcji, rozwija empatię, wzmacnia, tonizuje i pogłębia więzy, ale ciemne chmury czytelniczego zwątpienia kłębiące się nad wypiętrzonymi stosam [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *