Dejiny písané Rímom

Dejiny p san R mom Kniha Dejiny p san R mom hovor o meste ktor sa naz va ve n m i o r i ktorej dalo meno O ceste od bezv znamnosti k svetovl de o vojn ch i kult rnych pamiatkach o hrdinsk ch i v edn ch d och o sl

 • Title: Dejiny písané Rímom
 • Author: Vojtech Zamarovský
 • ISBN: 06614088
 • Page: 223
 • Format: Hardcover
 • Kniha Dejiny p san R mom hovor o meste, ktor sa naz va ve n m, i o r i, ktorej dalo meno O ceste od bezv znamnosti k svetovl de, o vojn ch i kult rnych pamiatkach, o hrdinsk ch i v edn ch d och, o sl ve i o rube tejto sl vy Je to vzru uj ce rozpr vanie o nen vratnej mladosti udstva, ktor vol me antika, z pera Vojtecha Zamarovsk ho R m nezanechal po sebe len asn Kniha Dejiny p san R mom hovor o meste, ktor sa naz va ve n m, i o r i, ktorej dalo meno O ceste od bezv znamnosti k svetovl de, o vojn ch i kult rnych pamiatkach, o hrdinsk ch i v edn ch d och, o sl ve i o rube tejto sl vy Je to vzru uj ce rozpr vanie o nen vratnej mladosti udstva, ktor vol me antika, z pera Vojtecha Zamarovsk ho R m nezanechal po sebe len asn pamiatky, n dhern pal ce a chr my z minul ch storo Jeho dejiny vyp aj iny naozaj antickej ve kosti a po st ro ia bol vl dcom takmer cel ho vtedy zn meho sveta Hranice R mskej r e v asoch jej najv ej sl vy sa tiahli od Perzsk ho z livu po Severn , od horn ho N lu po Dunaj a R n, od predhor Kaukazu po pohoria Atlasu R mskemu dedi stvu sa pripisuje v nimo n v znam Bez antick ho R ma by nebolo modernej Eur py ani toho, o Eur pania vytvorili na in ch svetadieloch.

  One thought on “Dejiny písané Rímom”

  1. Kniha písaná v 70. rokoch, treba preto prehltnúť marxistické poznámky a nedať sa znechutiť. Pán Zamarovský napísal úžasnú knihu, škoda len, že chýba detailnejšia obrazová dokumentácia. Ale, ten opis a dôvody pádu Rímskej republiky a vlastne aj na vtedajšiu dobu pokrokovej formy politického zriadenia sa neskutočne podobá terajšiemu úpadku demokracie! Všetko, čo sa pomaly deje dnes sa už raz stalo v antickom Ríme.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *