De grens van de mens: Over techniek, ethiek en de menselijke natuur

De grens van de mens Over techniek ethiek en de menselijke natuur Waar ligt de grens van de mens Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen mensen niet alleen beter maken maar ook verbeteren De wereld is vol antidepressiva ritalin vruchtwaterpuncties protheses

 • Title: De grens van de mens: Over techniek, ethiek en de menselijke natuur
 • Author: Peter-Paul Verbeek
 • ISBN: 9789047703532
 • Page: 194
 • Format: Paperback
 • Waar ligt de grens van de mens Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen mensen niet alleen beter maken, maar ook verbeteren De wereld is vol antidepressiva, ritalin, vruchtwaterpuncties, protheses en hersen implantaten Het is hoog tijd dat de ethiek zich gaat richten op de vraag hoe deze middelen een goede inbedding in de samenleving kunnen krijgen, aldus de tecWaar ligt de grens van de mens Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen mensen niet alleen beter maken, maar ook verbeteren De wereld is vol antidepressiva, ritalin, vruchtwaterpuncties, protheses en hersen implantaten Het is hoog tijd dat de ethiek zich gaat richten op de vraag hoe deze middelen een goede inbedding in de samenleving kunnen krijgen, aldus de techniekfilosoof Peter Paul Verbeek die nu doorbreekt bij het grote publiek Verbeek verzet zich niet bij voorbaat tegen ingrepen in de menselijke natuur, maar onderzoekt de nieuwe manier van mens zijn die eruit ontstaat.In hoeverre zullen dergelijke ingrepen onze verantwoordelijkheden doen verschuiven en leiden tot afnemende acceptatie van ziekte en imperfectie Gaan zij een nieuwe invulling geven aan wat een menswaardig leven is Hoe kunnen we een afweging maken tussen het bestrijden van ziekteverschijnselen en de soms ingrijpende persoonlijkheidsverandering die mensen ondergaan Wat gebeurt er met de kwaliteit van ons bestaan als medische technologie n net zo vanzelfsprekend worden als een kunstgebit en een steunkous

  One thought on “De grens van de mens: Over techniek, ethiek en de menselijke natuur”

  1. Zoals Bruno Latour in zijn boek "Wij zijn nooit modern geweest" de natuur/cultuur dichotomie naar de prullenbak verwijst, zo pleit Verbeek voor een nieuwe ethiek los van een ontologische subject/object tegenstelling. Deze—in Latouriaanse termen—"amoderne ethiek" breekt met de humanistische traditie. De mens is gedoemd tot techniek. Even werd de indruk gewekt dat we dit lot maar argeloos moeten aanvaarden. Gelukkig bleek de uiteindelijke boodschap gematigder te zijn. Hoewel de mens een Homo T [...]

  2. Interesting book, deserves a reread as it's not always very accessible, due to long sentences (sometimes a paragraph by themselves!) and a lot of philosophical jargon. The thesis that we should move forward towards an ethic of how we as humans wish to relate to technology without the transhumanism/'change nothing in the biology of humans' dichotomy is nevertheless worthwhile.

  3. A decent introduction to the philosophy of technology. It works up to the ethical argument it wants to make in a way that's accessible. Was fun to teach from!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *