Hangi Atatürk

Hangi Atat rk Attila lhan Hangi Atat rk adl kitab na ns z yerine kaleme ald tarihli metninde yle demektedirMustafa Kemal in g z nde eylemin me rulu u demek halk a onaylanm olmas demektir Yoksa Kongreleri

 • Title: Hangi Atatürk
 • Author: Attilâ İlhan
 • ISBN: null
 • Page: 249
 • Format: Paperback
 • Attila lhan, Hangi Atat rk adl kitab na ns z yerine kaleme ald , 1980 tarihli metninde yle demektedirMustafa Kemal in g z nde, eylemin me rulu u demek, halk a onaylanm olmas demektir Yoksa Kongreleri, B y k Millet Meclisi ni anlamak ve a klamak m mk n olamazd u s zlerini de Bir devreye yeti tik ki, onda her i me ru olmal d r Millet i leri deAttila lhan, Hangi Atat rk adl kitab na ns z yerine kaleme ald , 1980 tarihli metninde yle demektedirMustafa Kemal in g z nde, eylemin me rulu u demek, halk a onaylanm olmas demektir Yoksa Kongreleri, B y k Millet Meclisi ni anlamak ve a klamak m mk n olamazd u s zlerini de Bir devreye yeti tik ki, onda her i me ru olmal d r Millet i leri de ancak milli kararlara dayanmakla, milletin genel duygular na terc man olmakla ger ekle ir Siz Osmanl lkesinde, milli kararlara dayanmak , me rulu u bunda aramak ne demektir bilir misiniz Padi ah ve Halifeyi silmek, hi e saymak demektir Mustafa Kemal, Amasya Tamimi nden itibaren, Osmanl me rulu unu reddetmi , tarihsel me rulu u nemsemi tir Buysa, ihtil l in ta kendisidir.O da fark nda bunun, devrimin geli me s recini bak n ne g zel anlat yor Beliren ulusal sava n tam amac , yurdu d sald r dan korumak oldu u halde, bu sava n, ba ar ya ula t k a, ulus iradesine dayanan y netiminin b t n ilkelerini ve ekillerini, evre evre, bug nk d neme de gin ger ekle tirmesi, ola an ve ka n lmaz bir tarih ak idi Bu ka n lmaz tarih ak n , gelenekten gelen al kanl ile hemen sezinleyen padi ah soyu, ilk andan ba layarak ulusal sava n amans z d man oldu Bu ka n lmaz tarih ak n , ilk anda ben de g rd m ve sezinledim Ama ba tan sona b t n evreleri kapsayan sezgilerimizi, ilk anda, b t n yle a a vurmad k ve s ylemedik lerde olabilecekler zerinde ok konu mak, giri ti imiz ger ek ve maddesel sava a bo kuruntular niteli i verebilirdi Ba ar i in pratik ve g venilir yol, her evreyi vakti geldik e uygulamakt Ulusun geli mesi ve y kselmesi i in esenlik yolu bu idi Ben de yle yapt m.

  One thought on “Hangi Atatürk”

  1. Kitap bir dizi denemeden oluşuyor. Atatürk'ün ölümünden sonra yönetime geçenlerin (İnönü, Bayar, Menderes) onun çizdiği yolu çeşitli yönlere saptırdığını ve her birinin farklı olarak tanımladığı, dayattığı Atatürkçülüğün gerçekte Atatürk'ün düşüncelerini yansıtmadığını savunuyor. Lenin ve Atatürk'ü birbirine benzetiyor. "milliyetçilik bir ırk sorunu değil, bir yurt sorunudur""Bana sorarsanız, Kemâl Paşa’nın sorunu koyuşu, kıpkızıl kom [...]

  2. Kitaptan çok etkilendim. Atilla İlhan'ın anlatımı çok güzel. Atamız'ın derinlerine inerek onu böyle keşfetmek olağanüstü!

  3. Atatürk'ü farklı bir açıdan ele alan ve bunu yaparken bilgi dağarcığımızı şenlendiren bir kitap.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *