İstanbul'da Rock Hayatı - Sosyolojik Bir Bakış

stanbul da Rock Hayat Sosyolojik Bir Bak Bu al ma y l nda yap lmaya ba land stanbul sokaklar nda y r yen insanlar n yava yava Rock c gen li i farketmeye ba lad y llarda birka yeni Rock Bar n a lmas zerine bu tip olu umun yeni bir toplu

 • Title: İstanbul'da Rock Hayatı - Sosyolojik Bir Bakış
 • Author: Ali Akay Derya Fırat Mehmet Kutlukan Pınar Göktürk
 • ISBN: 9789757696773
 • Page: 396
 • Format: Paperback
 • Bu al ma 1993 y l nda yap lmaya ba land stanbul sokaklar nda y r yen insanlar n yava yava Rock c gen li i farketmeye ba lad y llarda birka yeni Rock Bar n a lmas zerine, bu tip olu umun yeni bir toplumsal cemaati ortaya karmaya ba lad n n habercisi oldu Birka y ld r, derslerimde par alanan toplum, cemaatle menin yeni boyutlar , enformel grupla malarBu al ma 1993 y l nda yap lmaya ba land stanbul sokaklar nda y r yen insanlar n yava yava Rock c gen li i farketmeye ba lad y llarda birka yeni Rock Bar n a lmas zerine, bu tip olu umun yeni bir toplumsal cemaati ortaya karmaya ba lad n n habercisi oldu Birka y ld r, derslerimde par alanan toplum, cemaatle menin yeni boyutlar , enformel grupla malar vb gibi marjinalle en ve par a par a i leyen yeni sosyalliklerden bahsederken, bu grupla malar n ayn zamanda toplumun oldu u kadar kitle zerinde kurulu olan siyasi partilerin de k lmeye ba lad n hissetmi tik B y k kentlerin merkezle meye ba lad D nya Ekonomi i inde yeni hissiyat bi imleri bu yeni gruplar olu turmaya ba lad Ali Akay

  One thought on “İstanbul'da Rock Hayatı - Sosyolojik Bir Bakış”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *