Atatürk Heykelleri: Kült, Estetik, Siyaset

Atat rk Heykelleri K lt Estetik Siyaset T rkiye de heykel dendi i zaman en az ndan halk aras nda esasen Atat rk heykeli anla l r Atat rk heykelleri lkede heykel esteti ini belirleyen bask n unsur niteli ini ta yor Bu heykeller ayn zama

 • Title: Atatürk Heykelleri: Kült, Estetik, Siyaset
 • Author: Aylin Tekiner
 • ISBN: 9789750507908
 • Page: 425
 • Format: Paperback
 • T rkiye de heykel dendi i zaman, en az ndan halk aras nda , esasen Atat rk heykeli anla l r Atat rk heykelleri, lkede heykel esteti ini belirleyen bask n unsur niteli ini ta yor Bu heykeller, ayn zamanda kamusal mek nlara nizam veriyor, kentin merkezini belirliyorlar Aylin Tekiner, titiz al mas nda, ncelikle Atat rk heykelleri rejiminin politik bir tahlilini yapT rkiye de heykel dendi i zaman, en az ndan halk aras nda , esasen Atat rk heykeli anla l r Atat rk heykelleri, lkede heykel esteti ini belirleyen bask n unsur niteli ini ta yor Bu heykeller, ayn zamanda kamusal mek nlara nizam veriyor, kentin merkezini belirliyorlar Aylin Tekiner, titiz al mas nda, ncelikle Atat rk heykelleri rejiminin politik bir tahlilini yap yor Ba ka deyi le, Atat rk heykelleri zerinden bir siyasi tarih okumas ger ekle tiriyor Bu heykeller topluma nas l mesajlar vermek zere tasarland Mesajlar, Cumhuriyet tarihi boyunca ne l de devaml l k g sterdi, d nemlere g re nas l farkl la t Erken Cumhuriyet d neminde olu turulan ki i ve devlet k lt yle d nemin totaliter rejimlerinin estetik politikalar aras nda ne gibi benzerlikler g r lebilir zellikle 12 Eyl l 1980 asker darbesi sonras ndaki Atat rk heykeli yapt rma kampanyalar nas l bir toplum tasar m n n ifadesiydi Kitaptaki di er analiz d zlemini ise, T rkiye deki Atat rk heykelleri envanterinin estetik a dan ve g rsel mesajlar a s ndan yorumlanmas olu turuyor Sadece belli ba l an tsal rnekler de il, pek bilinmeyen, kenarda k ede kalm heykeller de bu g zle inceleniyor Ayr ca, defalarca yeniden retilen kal p modeller olgusuna ve bunun gitgide b y yen piyasas na dikkat ekiliyor.Kentsel peyzaj n bir sabitine d n en ve heykel alg s n bir kal ba sokan Atat rk heykelleri hakk nda, geni perspektiften, analitik bir inceleme.

  One thought on “Atatürk Heykelleri: Kült, Estetik, Siyaset”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *