One thought on “Isu-isu Dalam Pemikiran Islam”

  1. BAIK berdepan dengan kelompok yang mengkhuatiri penggunaan akal dalam penghujahan tauhidi dan metafizik atau gerombolan yang menyelongkar ruang akal sebebas-bebasnya, Isu-isu Dalam Pemikiran Islam menyuguh perdebatan yang dapat mengejutkan mereka dalam lena yang panjang.Buku tulisan Mohd Farid Mohd Shahran yang juga Pensyarah Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) ini, memberikan landasan yang baik untuk kita mengembalikan akal pada kedudukan ya [...]

  2. Sebuah buku yang baik sebagai permulaan untuk memahami isu-isu yang timbul berkaitan dengan pemikiran Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *