Bir Mühendisin Dünyası

Bir M hendisin D nyas Yap m yirmi y l s ren B y k Piramit in m hendisleri hangi artlar alt nda al yorlard Rakamlar nerede m hendislerin yard m na ko ar Neden sokaklarda g ne enerjisiyle al an otomobillere rastlam yoruz Uza

 • Title: Bir Mühendisin Dünyası
 • Author: James L. Adams
 • ISBN: null
 • Page: 408
 • Format: None
 • Yap m yirmi y l s ren B y k Piramit in m hendisleri hangi artlar alt nda al yorlard Rakamlar nerede m hendislerin yard m na ko ar Neden sokaklarda g ne enerjisiyle al an otomobillere rastlam yoruz Uzay meki i Challenger n f rlat ld g n ncesinde m hendisler hangi konuda irket y neticilerini ikna edememi lerdi Pazar ko ullar teknolojinin y nelimlerini belYap m yirmi y l s ren B y k Piramit in m hendisleri hangi artlar alt nda al yorlard Rakamlar nerede m hendislerin yard m na ko ar Neden sokaklarda g ne enerjisiyle al an otomobillere rastlam yoruz Uzay meki i Challenger n f rlat ld g n ncesinde m hendisler hangi konuda irket y neticilerini ikna edememi lerdi Pazar ko ullar teknolojinin y nelimlerini belirler mi yi m hendis, iyi y netici midir James L Adams m hendisli in do as n z mlerken, ya ad m z a n temel motifleri hakk nda da nemli ipu lar veriyor.

  One thought on “Bir Mühendisin Dünyası”

  1. Okuması zor bir kitap. Defalarca denememe rağmen sonunda bitirebildim. Mühendis olmayan birinin tahammül etmesi bence imkansızken, mühendis birini bile sıkabilmekte.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *